Monthly Archives: June 2013
הדרכת חתנים

חתן יקר יש לנו לברר לשם מה ישנו צורך לעסוק בענין הדרכת חתן וכן מדוע נתחייבה הכלה בהדרכה ? ראשית כל תחילת יצירת האדם בעולם היתה לבדו ורק לאחר מכן…