Monthly Archives: March 2009
במידה ובני הזוג מעונינים שרב

הרב עורך החופה והקידושין יהיה רב אשר אושר לבצע חופה וקידושין. יש להביא אישור מהרב הנ”ל על הסכמתו לקדש את הזוג. הרב עורך החופה והקידושין ידאג כי עותק הכתובה והטופס…