Monthly Archives: September 2008
שאלות נפוצות

אין לי את תעודת נישואין או כתובת ההורים שאתם מבקשים בעת רישום הנישואין. מה לעשות? תשובה: אם הוריך נישאו בהוד השרון תמסור לפקיד רישום הנישואין את תאריך חתונתם והוא יאתר…

דבר ראש העיר – אתר המועצה הדתית

וד השרון הינה עיר קהילה המהווה דוגמא לפלורליזם וכבוד הדדי בין תושביה. זה לצד זה חיים כאן תושבים וותיקים לצד משפחות צעירות שבחרו בהוד השרון להיות להם לבית, חילונים לצד…