Monthly Archives: February 2008
ושמחים להודיעכם על נהלי הרישום

הליך הרישום כולל שלושה שלבים: רישום לנישואין הכולל חקירה ודרישה לצורך קביעת מעמדם האישי של בני הזוג. עריכת החופה והקידושין. הנפקת תעודות נישואין. רישום נישואין על בני הזוג הבאים להרשם…