Monthly Archives: September 2007
ילידי חו”ל שעלו לארץ

בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום) יש להביא אישור יהדות ורווקות מבי”ד לבירור יהדות שהוסמך ע”י הרה”ר לישראל או מבי”ד רבני האזורי. תושבי חו”ל/תיירים בנוסף…