Monthly Archives: October 2006
פסיפס הנישואין

כלה יקרה מזל טוב וברוכה הבאה לאחר שנפתח תיק הנישואין במשרדי המועצה הדתית, והוסדרו כל הנהלים עם הרב, הנך מופנת אל מדריכת הכלות. בשלב הראשון: מפגש היכרות קצרצר בו יימסרו…