Monthly Archives: January 2006
קביעת תאריך תאריכים

את יום הנישואין קובעים רק לאחר השיחה עם מדריכת הכלות · לפני קביעת שעת החופה בהזמנות, יש לתאם את הזמן עם מזכירות מחלקת הנישואין. · בימי שישי וערבי חג נערכות…