Monthly Archives: March 2003
פסיפס הנישואין ממעוף הציפור

כלה יקרה מזל טוב וברוכה הבאה לאחר שנפתח תיק הנישואין במשרדי המועצה הדתית, והוסדרו כל הנהלים עם הרב, הנך מופנת אל מדריכת הכלות. בשלב הראשון: מפגש היכרות קצרצר בו יימסרו…