נחה באגרה ע”ס

Tired after attending a wedding ceremony? Play casino games at http://casinochoice.ca to relax. You could also win instant cash.

כאשר אחד מבני הזוג הוא חייל בשירות סדיר או שירות לאומי.
2. כאשר אחד מבני הזוג הוא סטודנט.
3. במידה והחתן הוא בחור ישיבה.
4. במידה ואחד מבני הזוג הוא עולה חדש בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה.
5. במידה ואחד מבני הזוג הוא מקרה סעד (באישור המחלקה לשירותים חברתיים).
בקשות להנחות מיוחדות יש להפנות בכתב ליו”ר הוועדה הממונה ולהניח בתיבה לפניות ציבור.

תעודת רווקות
במידה ואחד מבני הזוג אינו גר במקום רישום הנישואין, עליו להביא תעודת רווקות ממחלקת רישום נישואין במועצה הדתית במקום מגוריו (לעניין זה יחשב מקום המגורים הקבוע הישוב הרשום בספח תעודת הזהות לתקופה של לפחות שישה חודשים.)

לצורך קבלת תעודת רווקות על החתן/כלה להביא?
1. תעודת זהות מעודכנת כולל ספח.
2. 2 תמונות פספורט.
3. תעודת נישואין או כתובה של ההורים.
4. שני עדים יהודים, שאינם קרובים המכירים את בן הזוג ויכולים להעיד על רווקותו.

גובה אגרת הרווקות היא 135 שקלים.

About

Categories: Uncategorized