ימי הצומות-עד השקיע

ספרדים-אשכנזים

צום גדליה- ד’ תשרי תשע”א

צום עשרה בטבת- י’ טבת תשע”א

צום תענית אסתר (מוקדם) – י”א אדר ב’ תשע”א)

צום י”ז בתמוז- י”ז תמוז תשע”א
ימי ספירת העומר

ספרדים:

(אסור): ט”ו ניסן תשע”א – ט”ז אייר תשע”

(מותר): י”ט אייר תשע ואילך

****

אשכנזים

(אסור): ט”ו ניסן תשע”א – כ”א ניסן תשע”א – חוה”מ

(מותר): ל’ ניסן תשע”א אחר השקיעה –)

(מותר): י”ח אייר תשע”א) – ל”ג בעומר- עד השקיעה

(אסור): י”ט אייר תשע”א – כ”ט אייר תשע”א)

(מותר): כ”ח אייר תשע”א “יום ירושלים” עד השקיעה

(ע”פ החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל)

About

Categories: Uncategorized