ילידי חו”ל שעלו לארץ

בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום)
יש להביא אישור יהדות ורווקות מבי”ד לבירור יהדות שהוסמך ע”י הרה”ר לישראל או מבי”ד רבני האזורי.

תושבי חו”ל/תיירים

בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה יש להביא דרכון.
אישור יהדות ורווקות מבי”ד האורתודוכסי שמוכר ע”י הרה”ר לישראל שבמקום מגוריהם.
צילום כתובה של הורים.

גר/גיורת

בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום).
תעודת גיור והמרת דת מקוריים מבי”ד רבני או מבי”ד שהוסמך ע”י הרה”ר לישראל .
תעודת גיור מחו”ל צריכה אישור מיוחד מבי”ד רבני האזורי.
הנושא גיורת צריך להביא אישור שאינו כהן מרב בית הכנסת.

חלוצה

בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום כשבסעיף מצב אישי מופיע אלמנה.
תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.
תעודת חליצה מבי”ד הרבני האזורי או מבי”ד מוסמך ע”י הרה”ר לישראל.
הנושא חלוצה צריך להביא אישור שאינו כהן מרב בית הכנסת.

About

Categories: Uncategorized