ושמחים להודיעכם על נהלי הרישום

הליך הרישום כולל שלושה שלבים:

רישום לנישואין הכולל חקירה ודרישה לצורך קביעת מעמדם האישי של בני הזוג.
עריכת החופה והקידושין.
הנפקת תעודות נישואין.

רישום נישואין
על בני הזוג הבאים להרשם לנישואין, להפגש עם הרב רושם הנישואין בין שלושה חודשים ל – 45 יום לפני מועד הנישואין.
הרב ימלא את פרטי בני הזוג, יוודא את נכונותם ויפנה את הכלה לרבנית.
זמני קבלת קהל של הרבנים

מה עלי להביא?
1. תעודות זהות מעודכנות כולל ספח.
2. שלוש תמונות פספורט.
3. תעודת נישואין או כתובה של ההורים.
4. שני עדים יהודים המכירים את בני הזוג ויכולים להעיד על רווקותם.
5. במידה ואחד מבני הזוג אינו גר במקום רישום הנישואין, עליו להביא תעודת רווקות ממחלקת רישום הנישואין במקום מגוריו (לעניין זה יחשב מקום המגורים הקבוע הישוב הרשום בספח תעודת הזהות לתקופה של לפחות שישה חודשים.)

About

Categories: Uncategorized