המועצה הדתית בהוד

המועצה הדתית בהוד השרון הגתה רעיון יוצא מן הכלל, בכל מועצה דתית ראשי חתן הפותח תיק נשואים רשאי לדרוש הדרכה, וכן קימת אפשרות זו אף במועצה הדתית הוד השרון, אמנם בשל הביקוש הגדול מצד הכלות שאף חתניהם יקבלו מצע ערוך בענייני הנישואין מגובש הנדון בקבוצה עם תוכן לחיי הנישואין כיצד לגשת לזה בתפיסה נכונה וכיצד לגשר בין בני הזוג , ועוד מודעות לחלק ההלכתי הנעתק מבית לבית יהודי, מנתה המועצה הדתית את הר’ יובל מוגהז מדריך החתנים בעיר הוד השרון .

אם ברצונך להרשם לקבוצה המתגבשת בימים אלו הינך מוזמן להגיע למועצה הדתית בהוד השרון ולהרשם . ולברורים נוספים בפא’ 052/7667132 מזכיר הר’ מר גרשון שויטלו

About

Categories: Uncategorized