הדרכת חתנים

חתן יקר יש לנו לברר לשם מה ישנו צורך לעסוק בענין הדרכת חתן וכן מדוע נתחייבה הכלה בהדרכה ?
ראשית כל תחילת יצירת האדם בעולם היתה לבדו ורק לאחר מכן ברא הקב”ה את האדם לא היתה אי מטרה בכך לבורא עולם אלא נוצר ונוסד מהלך זה כדי שירגיש האדם בצורך בבת זוג , וכך פתחה התורה ואמרה ” לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו ”
בשל כך יש לאדם לחשוב לשם מה הינני צריך להיות מודרך ?

ישנם מס’ סיבות לכך :
1. כיון שכל אחד משני הצדדים חי עד כה לבדו והיה נטול עול ומכאן ואילך עליו לשאת בעול ושתפו בכל דבר לשם כך צריך ללמוד מי נמצא לפניו וכיצד מתמודדים .

2. כיון שישנו הבדל בצד הביולוגי בין איש לאישה לשם כך יש הבדלים המצריכים לדעת כיצד יש להתמודד עמהם בכל שלב מן החיים .

3. תכונות שונות בין שני הצדדים הינם סיבה מספקת להצריך לחשוב מול מי אני עומד .

על כן חתן יקר יש לתת לב ללימוד סוגיא זו בכל פרטיה ודקדוקיה, ולתת לה חשיבות מיוחדת להנהגת הבית והאשה .

הנך מוזמן לבוא וללמוד יחד את מסכת החיים של הבית היהודי כפי שמשתקפת מנסיון החיים היום יומיים וכפי שנלמדת מדרכם של רועה הדורות הקודמים אשר היו לאות ולסמל בעם ישראל

About

Categories: Uncategorized