גרוש/ה

המסורת היהודית מוסיפה נופך עשיר לכל רגע במהלך חיינו. גם כשאתם עורכים אירועים, שילוב מוטיבים יהודיים בהזמנות לאירועים ייעשה לכם הזמנה עוצמתית במיוחד. מזל טוב!

בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום כשבסעיף מצב אישי מופיע גרוש/ה)
תעודת גירושין ומעשה בי”ד מקוריים.
תעודת גירושין מחו”ל צריכה אישור בי”ד רבני מוסמך.
הנושא גרושה צריך להביא אישור שאינו כהן מרב בית הכנסת, או מרב הקהילה או מרב השכונה.

גרוש/ה אזרחי/ת.

בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום כשבסעיף מצב אישי מופיע גרוש/ה).
היתר נישואין מבית הדין הרבני מוסמך על מעמדם האישי.
צילום של מסמך האזרחי של הגירושין.

אלמן/ אלמנה

בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום כשבסעיף מצב אישי מופיע אלמנ/ה)
תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.
אלמן או אלמנה שנתאלמנו בחו”ל צריכים אישור מיוחד מבית דין רבני מוסמך שיאשר את מעמדם האישי.

About

Categories: Uncategorized