במידה ובני הזוג מעונינים שרב

הרב עורך החופה והקידושין יהיה רב אשר אושר לבצע חופה וקידושין.
יש להביא אישור מהרב הנ”ל על הסכמתו לקדש את הזוג.
הרב עורך החופה והקידושין ידאג כי עותק הכתובה והטופס המצורף אליה יועברו תוך שלושה ימים מיום הנישואין למועצה הדתית על ידו או על ידי בני הזוג.

שימו לב : המועצה הדתית לא תהיה אחראית לתקלות ו/או טעויות שייעשו בחופה ו/או בכתובה של הזוג ולעיכובים שייגרמו בהנפקת תעודת הנישואין באם נישאו ע”י רב חיצוני !

תעודות נישואין
לצורך קבלת תעודות נישואין יופיעו בני הזוג המאושרים כשבועיים לאחר החתונה למחלקת רישום הנישואין לקבלת התעודות לידיהם.

About

Categories: Uncategorized