אנו ננסה במפגש

אנו ננסה במפגש אחד בודד להציע בפניכן “טעימות” של חלקים מברית הנישואין לתוכה אתן נכנסות עם בן הזוג.
להביט בסקירה כוללת בהתהוותו של קשר ולדעת כללים שהם אפקטיביים ויצרים אווירת בית טובה המובילה את בני הזוג לתפקוד הולם

בשלב השלישי:
יוקדשו מספר דקות אישיות לכל כלה בנפרד לתיאום מועד הטבילה וכיצ”ב.

אני מאחלת לכן שיהא זה הבית בניין עדיי עד, תוכו רצוף אהבה שלום ורעות.

רחל זבטני מדריכת כלות

About

Categories: Uncategorized